Nalatenschappen - Kalff Telefonische Fondsenwerving

Nalatenschappen

Non-profit organisaties ontvangen steeds regelmatiger donaties via nalatenschappen, de hoeveelheid varieert maar dit kan tot wel 50% van de inkomsten zijn. De groep mensen die dit de komende jaren willen doen is groeiende waardoor nalatenschappen een interessante bron vormen van donateurs inkomsten.

Opname in het testament

Samen met consultant Arjen van Ketel heeft Kalff een wervingsmethode ontwikkeld voor nalatenschappen. Leden en donateurs waarderen de persoonlijke gesprekken die wij met hen voeren en dragen uw organisatie een warm hart toe, Ook blijken zij vaak welwillend om een non-profit organisatie op te nemen in hun testament.

Specifieke doelgroep

Om deze wervingsmethode zijn vruchten af te laten werpen heeft uw organisatie een achterban van minimaal 50.000 mensen of tenminste 10.000 vijfenzestigplussers nodig. Meer dan 10% van de donateurs die wij spreken heeft oprechte interesse in nalatenschappen.

Ook samenwerken met Kalff?
NEEM CONTACT MET ONS OP